Hytteutleie

Otta Røde Kors Hjelpekorps har vakthytter både på Høvringen og Mysuseter.
Hyttene har høy standard og leies ut til interesserte utenom vår faste vakter i helgene i vinterferien samt hele påskeuken.

For mer informasjon: Mysuseter vaktstasjon

Kontaktperson for hytteleie:

Anne Kari Fjerdingren - mob. 950 23 533 - e-post: anne.kari.fjerdingren@nordea.no